Sociālā centra programma ir vērsta uz vispusīgu palīdzību Latvijas ebreju kopienas locekļiem, jo īpaši veciem un maznodrošinātiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem, kuri ir pārdzīvojušo Holokaustu.

Centrā darbojas dažādas programmas, kas uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti: aprūpi mājās, palīdzību pārtikas produktu, medikamentu un veselības apdrošināšanas polišu iegādē, palīdzība komunālo rēķinu apmaksāšanai un citas. Turklāt sociālā centra klientiem tiek piedāvāt iespēja kopā svinēt ebreju nacionālos svētkus, apmeklēt dažādus interešu pulciņus, piedalīties koncertos un ekskursijās.

Sociālā centra direktore Inna Aizenšarfa